Vertaal
Naar andere talen: • interne > DEinterne > ENinterne > ES
Definities in het Frans: interne (5x)
Definities in het Nederlands: Interne (3x)
Vertalingen interne FR>NL
[ɛ̃tɛʀn]

1 qui est à l'intérieur - inwendig

  'la température interne du corps'
  de inwendige lichaamstemperatuur
[ɛ̃tɛʀn]


1 élève qui prend ses repas et dort dans l'établissement scolaire - pensionaatsleerling - pensionaatsleerlinge
-e

  'les internes de l'école'
  de leerlingen van het schoolpensionaat


2 étudiant en médecine qui complète sa formation dans un hôpital - coassistent - coassistente
-e
[ɛ̃tɛʀn]

1 qui est à l'intérieur - inwendig

  'la température interne du corps'
  de inwendige lichaamstemperatuur
[ɛ̃tɛʀn]


1 élève qui prend ses repas et dort dans l'établissement scolaire - pensionaatsleerling - pensionaatsleerlinge
-e

  'les internes de l'école'
  de leerlingen van het schoolpensionaat


2 étudiant en médecine qui complète sa formation dans un hôpital - coassistent - coassistente
-e

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
interne (znw.)de geïnterneerde ; het innerlijk
interne opgenomen ; in een gesticht opgenomen ; gevangen ; opgesloten ; gevangen genomen ; vastgezet ; geïnterneerd ; intern ; inwendig ; inwonende ; binnenste ; binnenin ; aan de binnenkant ; van binnen ; inwendige ; eigen ; ingebouwd ; internus ; intern ; interne leerling
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `interne`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: intérieur
FR: médecin
FR: pensionnaire
FR: habitant

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: angle interne NL: binnenhoek

Download de Android App
Download de IOS App