Vertaal
Naar andere talen: • formation > DEformation > ENformation > ES
Definities in het Frans: Formation (4x)
Vertalingen formation FR>NL
[fɔʀmasjɔ̃]

1 fait de créer ou de se créer - vorming

  'la formation d'une équipe'
  de vorming van een team

  'une société en cours de formation'
  een maatschappij in oprichting


2 action d'apprendre ··· à ··· - opleiding

  'une formation professionnelle'
  een beroepsopleiding

  'un stage de formation'
  een opleidingscursus


3 ensemble des connaissances acquises - opleiding

  'avoir une formation scientifique'
  een natuurwetenschappelijke opleiding hebben

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
formation (v) de opleiding (v) ; de vorming (v) ; de scholing (v) ; de schoolopleiding (v) ; de ervaring (v) ; de praktijk ; de routine (v) ; de ontwikkeling (v) ; de vooruitgang (m) ; de ontplooiing (v) ; geestelijke vorming (znw.) ; de artsenpraktijk ; het onderwijs ; de educatie (v) ; de training (v) ; de dressuur (v) ; het dresseren ; bekwaming (znw.) ; kundig maken (znw.) ; onderwijswezen (znw.) ; de formatie (v)
la formationde opvoeding
formation dresseren ; training ; formatio ; stageplaats ; schuimen ; vorming ; formatie ; formeren ; fabricage ; vormgeving ; opleiding ; scholing
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `formation`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: pratiqué

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: formation de combat NL: slagorde
FR: cours de formation supplémentaire NL: bijscholingscursus

Download de Android App
Download de IOS App