Vertaal
Naar andere talen: • exception > DEexception > ENexception > ES
Definities in het Frans: exception (2x)
Definities in het Nederlands: Exception (1x)
Vertalingen exception FR>NL
[ɛksɛpsjɔ̃]

1 fait de ne pas faire comme d'habitude ou comme pour les autres - uitzondering

  'faire une exception'
  een uitzondering maken


2 ce qui est particulier - uitzondering

  'les exceptions d'une règle de grammaire'
  de uitzonderingen op een grammaticaregel


3   à l'exception de
sauf - met uitzondering van


4   d'exception
hors du commun - uitzonderlijk

  'un homme d'exception'
  een uitzonderlijk mens

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
exception (v) de uitzondering (v) ; het uitzonderen ; buitenbeentje ; alleenstaand geval
la exception afwijking
exception overschrijding ; uitzondering ; uitzonderingstoestand ; exceptie
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `exception`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
FR: à  l'exception de NL: met uitzondering van
FR: par exception NL: bij uitzondering

Download de Android App
Download de IOS App