Vertaal
Naar andere talen: • découler > DEdécouler > ENdécouler > ES
Vertalingen découler FR>NL
découler (ww.) erop volgen (ww.) ; daarop volgen (ww.)
découler voortvloeien
Bronnen: Wikipedia; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `découler`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: dériver
FR: procéder
FR: provenir
FR: résulter

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: la sueur découle de son front NL: het zweet stroomt hem van het voorhoofd

Download de Android App
Download de IOS App