Vertaal
Naar andere talen: • débarquer > DEdébarquer > ENdébarquer > ES
Definities in het Frans: Débarquer (2x)
Vertalingen débarquer FR>NL
[debaʀke]

1 faire descendre d'un bateau - ontschepen

  'débarquer des marchandises/des personnes'
   goederen lossen personen aan wal brengen
[debaʀke]


1 descendre d'un bateau - aan wal gaan
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
débarquer (ww.) ontladen (ww.) ; uitladen (ww.) ; iets uitladen (ww.) ; lossen (ww.) ; afladen (ww.)
débarquer aanlanden ; aan wal brengen ; van boord gaan
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `débarquer`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
FR: un nouveau débarqué NL: een pas aangekomene, nieuweling
FR: au débarqué NL: bij het uit de trein stappen, bij het landen

Download de Android App
Download de IOS App