Vertaal
Naar andere talen: • courant > DEcourant > ENcourant > ES
Definities in het Frans: courant (11x)
Definities in het Nederlands: courant (10x)
Vertalingen courant FR>NL
[kuʀɑ̃]

1 qui se fait, se dit très souvent - gangbaar

  'un mot très courant'
  een erg gangbaar woord


2   eau courante
eau qui sort du robinet - stromend water

  'Il n' y a pas l'eau courante dans cette maison.'
  Er is geen stromend water in dat huis.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
courant (znw.)de elektriciteit (v) ; de drift ; de zeestroming (v) ; de rivier ; de beek ; het stroompje ; de geestesrichting (v)
courant (m) de stroming (v) ; de stroomsterkte (v) ; de stroom (m)
le courant voeding
courant huidig ; tegenwoordig ; hedendaags ; van vandaag ; van nu ; gewoon ; normaal ; gemeen ; gebruikelijk ; gangbaar ; courant ; eenvoudig ; alledaags ; ordinair ; niets bijzonders ; laag ; laaghartig ; onedel ; laag-bij-de-grond ; driftstroom ; vloeiend ; vlot ; stromend ; vliedend ; beekje ; lopend ; doorlopend ; doorgaand ; snellopend ; hardlopend ; rondgaande ; geestesstroming ; veelgebruikt ; veelgehoord ; algemeen gebruikelijk ; stroomsterkte ; stroming ; posten boven de streep ; stroom ; courant
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `courant`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: chenal
FR: course
FR: fil
FR: mouvement
FR: d'aujourd'hui

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: compte courant NL: rekening-courant
FR: chien courant NL: jachthond
FR: écriture courante NL: lopend schrift
FR: idées courantes NL: gangbare meningen
FR: main courante NL: trapleuning
FR: mois courant NL: lopende maand
FR: monnaie courante NL: gangbare munt
FR: prix courant NL: marktprijs, prijscourant
FR: courant d'air NL: tocht, luchtstroom
FR: être au courant NL: op de hoogte zijn
FR: courant alternatif NL: wisselstroom
FR: courant continu NL: gelijkstroom
FR: courant marin NL: zeestroming
FR: se mettre au courant NL: zich op de hoogte stellen
FR: tenir au courant NL: op de hoogte houden
FR: le dix courant (ct) NL: de 10e dezer

Download de Android App
Download de IOS App