Vertaal
Naar andere talen: • correct > DEcorrect > ENcorrect > ES
Definities in het Frans: correct (1x)
Definities in het Nederlands: correct (9x)
Vertalingen correct FR>NL
[kɔʀpylɑ̃]


1 qui est juste, sans faute - correct - juist

  'une phrase correcte'
  een correcte zin


2 qui respecte les comportements de la société - keurig

  'une tenue correcte'
  nette kleding


3 qui n'est ni très bon, ni très mauvais - redelijk

  'un salaire correct'
  een redelijk salaris

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
correct waar ; goed ; precies ; juist ; correct ; uitgerekend ; net ; krek ; netjes ; decent ; fatsoenlijk ; eerbaar ; welvoeglijk ; manierlijk ; beschaafd ; welgemanierd ; welopgevoed ; gepast ; keurig ; ordentelijk ; deugdzaam ; eerzaam ; zedig ; juiste ; perfect ; foutloos ; volmaakt ; onberispelijk ; onbesproken ; kies ; respectabel ; naar behoren ; hebbelijk ; loepzuiver ; kloppend ; behoorlijk ; ruis
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `correct`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: convenablementDownload de Android App
Download de IOS App