Vertaal
Naar andere talen: • chaussure > DEchaussure > ENchaussure > ES
Definities in het Frans: chaussure (1x)
Definities in het Nederlands: CHAUSSURE (1x)
Vertalingen chaussure FR>NL
We hebben geen vertalingen voor chaussure in Frans <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `chaussure`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App