Vertaal
Naar andere talen: • axiome > DEaxiome > ENaxiome > ES
Definities in het Frans: axiome (3x)
Vertalingen axiome FR>NL
axiome (m) basis (znw.) ; het uitgangspunt ; het principe ; de grondslag (m) ; het beginsel ; het fundament ; de hoeksteen (m) ; het grondbeginsel ; het grondbegrip ; de grondstelling (v) ; de grondregel (m) ; het basisbeginsel ; de hoofdstelling (v) ; het axioma ; grondeigenschap (znw.) ; het dogma ; het geloofsartikel ; vaststaande leerstelling (znw.)
axiome grondwaarheid ; axioma
Bronnen: interglot; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `axiome`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: adage
FR: aphorisme
FR: évidence
FR: maxime
FR: postulat
FR: prémisse
FR: principe
FR: proposition
FR: sentenceDownload de Android App
Download de IOS App