Vertaal
Naar andere talen: • avec > DEavec > ENavec > ES
Definities in het Frans: AVEC (1x)
Definities in het Nederlands: AVEC (1x)
Vertalingen avec FR>NL
[avɛk]

1 en compagnie de - met

  'faire des courses avec un ami'
  boodschappen doen met een vriend


2 qui possède - met

  'une maison avec un jardin'
  een huis met een tuin


3 indique la manière, le sentiment - met

  'Je viendrai avec plaisir.'
  Ik kom graag.


4 indique le moyen - met

  'manger avec les doigts'
  met de vingers eten


5 indique la cause - met

  'Avec cette chaleur, c'est difficile de travailler.'
  Met deze hitte is het moeilijk te werken.


6 indique un rapport, une relation - met

  'se marier avec ··· '
  met iemand trouwen

  'être d'accord avec ··· '
  het met iemand eens zijn

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
avec met ; mede ; mee ; daarmee ; ermee
AVEC (Afkorting) AVEC (Afkorting)
avec tegen ; tot ; bij ; binnen ; dankzij ; door middel van ; op ; samen met ; voor
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wikipedia; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `avec`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: en compagnie de
FR: en même temps que
FR: en tenant
FR: au moyen de

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: avec ça! NL: och kom!
FR: il a son père avec lui NL: bij zich
FR: distinguer d'avec NL: onderscheiden van

Download de Android App
Download de IOS App