Vertaal
Naar andere talen: • assistance > DEassistance > ENassistance > ES
Definities in het Frans: assistance (3x)
Vertalingen assistance FR>NL
[asistɑ̃s]

1 ensemble de personnes réunies - publiek

  'parler devant une assistance nombreuse'
  voor een talrijk publiek spreken


2 aide, secours - hulp

  'porter assistance à ··· '
  iemand hulp verlenen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
assistance (v) het publiek ; de begeleiding (v) ; het vergezellen ; het escorte ; de hulp (v) ; de hulpverlening (v) ; de bijstand (m) ; de assistentie (v) ; de handreiking (v) ; het hulpbetoon ; de zorg ; de verzorging (v) ; de ondersteuning (v) ; de medewerking (v) ; het dienstbetoon ; de dienstverlening (v) ; de service (m) ; de onderhoudsdienst (m) ; de opkomst (v) ; aantal gekomen personen (znw.) ; de serviceverlening (v) ; hulpverlenen (znw.) ; maatschappelijk werk (znw.) ; de aanwezigen
la assistancede bekrachtiging ; hulplijn
assistance bijstand ; hulp
Bronnen: Trueterm; interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `assistance`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: aide
FR: appui
FR: assemblée
FR: auditoire
FR: charité
FR: collaboration
FR: concours
FR: contribution
FR: coopération
FR: entourage

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: assistance publique NL: burgerlijk armbestuur

Download de Android App
Download de IOS App