Vertaal
Naar andere talen: • arbitre > DEarbitre > ENarbitre > ES
Definities in het Frans: arbitre (4x)
Vertalingen arbitre FR>NL
[aʀbitʀ]

1 personne qui veille au respect des règles - scheidsrechter
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
arbitre (m) scheids (znw.) ; de scheidsrechter (m) ; de scheidsman (m) ; de kamprechter (m) ; de wedstrijdleider (m)
le arbitrede arbiter
arbitre arbiter ; scheidsrechter
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `arbitre`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
FR: le libre arbitre NL: de vrije wil

Download de Android App
Download de IOS App