Vertaal
Naar andere talen: • Surgir > DESurgir > ENSurgir > ES
Definities in het Frans: surgir (1x)
Vertalingen Surgir FR>NL
[syʀʒiʀ]

1 apparaître brusquement - plotseling verschijnen

  'surgir de l'eau'
  opeens uit het water opduiken

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
surgir (ww.) verschijnen (ww.) ; opkomen (ww.) ; opduiken (ww.) ; opdagen (ww.) ; opstaan (ww.) ; rijzen (ww.) ; gaan staan (ww.) ; omhoogrijzen (ww.) ; oprijzen (ww.) ; verrijzen (ww.) ; opdoemen (ww.) ; opschieten (ww.) ; omhoog schieten (ww.) ; uit de grond schieten (ww.) ; opwellen (ww.)
surgir zich voordoen
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `Surgir`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: se dresser

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: des difficultés surgissent NL: er doen zich plotseling moeilijkheden voor

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App