Vertaal
Naar andere talen: • EXE > DEEXE > ENEXE > ES
Definities in het Frans: EXE (1x)
Definities in het Nederlands: exe (4x)
Vertalingen EXE FR>NL
EXE (Afkorting) EXE (Afkorting) ; onderafdeling Oefeningen
exé camera-ready document ; drukklaar document
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `EXE`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App