Vertaal
Naar andere talen: • vapeur > ENvapeur > ESvapeur > NL
Definities in het Frans: vapeur (6x)
Definities in het Nederlands: Vapeur (6x)
Vertalingen vapeur FR>DE
vapeur (v) der Nebel ; der Dampf ; der Dunst ; der Schleier ; der Qualm ; der Rauch ; die Dampfkraft
vapeur Dampf ; Dampfboot ; Dampfschiff
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `vapeur`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: brouillard
FR: brume
FR: émanation
FR: exhalaison
FR: fumée
FR: fumigation
FR: gaz
FR: humidité
FR: voiléDownload de Android App
Download de IOS App