Vertaal
Naar andere talen: • chut > ENchut > ESchut > NL
Definities in het Frans: chut (1x)
Definities in het Nederlands: chut (3x)
Vertalingen chut FR>DE
chut still ; pst ; pscht
Bron: Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `chut`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App