Vertaal
Naar andere talen: • quiebra > DEquiebra > ENquiebra > FR
Vertalingen quiebra ES>NL

la quiebra

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['kjeβɾa]

1) interrupción en una actividad comercial no poder afrontar los pagos - faillissement
La empresa se declaró en quiebra. - Het bedrijf heeft zich failliet verklaard.

2) hendidura en la tierra - kloof
La inundación dejo quiebras en el suelo. - De overstroming liet kloven achter in de grond.

3) pérdida o disminución de una cosa inmaterial - afbrokkeling
Los valores occidentales están en quiebra. - De westerse waarden zijn aan het afbrokkelen.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
quiebra failliet ; faillissement ; bankroet
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `quiebra`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
ES: bancarrota
ES: insolvencia
ES: liquidaciónDownload de Android App
Download de IOS App