Vertaal
Naar andere talen: • MID > DEMID > ENMID > NL
Vertalingen MID ES>FR
MID (Afkorting) CDI (Afkorting) ; MID (Afkorting) ; identificateur de trace
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `MID`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App