Vertaal
Naar andere talen: • IDOC > DEIDOC > ENIDOC > NL
Vertalingen IDOC ES>FR
IDOC (Afkorting) IDOC (Afkorting)
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `IDOC`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App