Vertaal
Naar andere talen: • urge > DEurge > ESurge > FR
Vertalingen urge EN>NL

1 to try to persuade or request earnestly (someone to do something): “He urged her to drive carefully”
aansporen

2 to try to convince a person of (eg the importance of, or necessity for, some action): “He urged (on them) the necessity for speed.”
trachten te overtuigen
a strong impulse or desire: “I felt an urge to hit him.”
drang

urge on

to drive or try to persuade (a person etc) to go on or forwards: “He urged himself on in spite of his weariness.”
voortdrijven
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to urge aanhouden (ww.) ; aandringen (ww.) ; op iets aandringen (ww.) ; opwekken (ww.) ; stimuleren (ww.) ; aansporen (ww.) ; prikkelen (ww.) ; aandrijven (ww.) ; opkrikken (ww.) ; aanzetten (ww.) ; animeren (ww.) ; genoegen (ww.) ; lust (ww.) ; genot (ww.) ; drift (ww.) ; wellust (ww.) ; instinct (ww.) ; aandrift (ww.) ; aanzetten tot (ww.) ; provoceren (ww.) ; instigeren (ww.) ; manen (ww.) ; rappelleren (ww.) ; met aandrang herinneren (ww.)
the urgede drang (m) ; de aandrang (m) ; het verlangen
urge aanvuren ; aanwakkeren ; zwepen ; dringen ; haasten ; jachten ; tot haast aanzetten ; urgent zijn ; nisus ; aandrift ; neiging ; impetus
Bronnen: interglot; Wikipedia; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `urge`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: craving
EN: desire
EN: drive
EN: encourage
EN: force
EN: goad
EN: hankering
EN: impel
EN: impulse
EN: incite

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: he urged it on me NL: hij probeerde mij er van te doordringen

Download de Android App
Download de IOS App