Vertaal
Naar andere talen: • traveler > DEtraveler > EStraveler > FR
Vertalingen traveler EN>NL
Voorbeeldzinnen met `traveler`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: traveller
US-spelling: traveler


Download de Android App
Download de IOS App