Vertaal
Naar andere talen: • surrender > DEsurrender > ESsurrender > FR
Vertalingen surrender EN>NL

1 to yield: “The general refused to surrender to the enemy”
(zich) overgeven

2 to give up or abandon: “He surrendered his claim to the throne”
opgeven
(an) act of surrendering: “The garrison was forced into surrender.”
overgave
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to surrender inleveren (ww.) ; afgeven (ww.) ; overhandigen (ww.) ; opgeven (ww.) ; capituleren (ww.) ; zich overgeven (ww.) ; toegeven (ww.) ; overgeven (ww.) ; zich over geven (ww.) ; strijd opgeven (ww.) ; erop achteruitgaan (ww.) ; geld inleveren (ww.)
the surrenderde overgave
surrender overdracht ; overlevering ; inlevering ; afstand ; afkoop
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `surrender`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: admission of defeat
EN: defeat
EN: submission
EN: accept
EN: acquiesce
EN: agree to
EN: be deprived of
EN: cede
EN: give in
EN: give up

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: surrender a policy NL: een polis afkopen

Download de Android App
Download de IOS App