Vertaal
Naar andere talen: • supplier > DEsupplier > ESsupplier > FR
Vertalingen supplier EN>NL
the supplierde aanbieder (m) ; de toeleverancier (m) ; de leverancier (m)
supplier leverancier ; toeleverancier ; elektriciteitsbedrijf ; opdrachtnemer
Bronnen: interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `supplier`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: bourgeois
EN: bringer
EN: businessperson
EN: contributor
EN: donor
EN: giver
EN: outlet
EN: provider
EN: purveyor
EN: sellerDownload de Android App
Download de IOS App