Vertaal
Naar andere talen: • supplement > DEsupplement > ESsupplement > FR
Vertalingen supplement EN>NL
an addition made to supply something lacking, or to correct errors etc: “A supplement to the dictionary is to be published next year.”
supplement
to make, or be, an addition to: “He does an evening job to supplement his wages.”
aanvullen

'supple'mentary (Bijvoeglijk naamwoord)

added to supply what is lacking; additional.
aanvullend
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to supplement supplementeren (ww.) ; aanvullen (ww.)
the supplement meezending (znw.) ; de suppletie (v) ; de toelichting (v) ; de appendix ; de bijlage ; de aanvulling (v) ; de additie (v) ; de toevoeging (v) ; het toevoegsel ; het supplement ; het bijvoegsel
supplement voedertoevoeging ; voleinding ; toeslag ; aanvullend voer ; inleg ; toevoegsel in de zin van supplement
Bronnen: interglot; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `supplement`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: add to
EN: add-on
EN: addendum
EN: addition
EN: additive
EN: adjunct
EN: appendage
EN: boost
EN: bump up
EN: enclosureDownload de Android App
Download de IOS App