Vertaal
Naar andere talen: • subdue > DEsubdue > ESsubdue > FR
Vertalingen subdue EN>NL
to conquer, overcome or bring under control: “After months of fighting the rebels were subdued.”
onderwerpen

sub'dued (Bijvoeglijk naamwoord)

quiet; not bright or lively: “subdued voices”
ingehouden
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to subdue onder controle brengen (ww.) ; beheersen (ww.) ; bedwingen (ww.) ; matigen (ww.) ; beteugelen (ww.) ; bedaren (ww.) ; intomen (ww.) ; temmen (ww.) ; onderdrukken (ww.) ; terughouden (ww.) ; in bedwang houden (ww.) ; temperen (ww.)
subdue knechten ; onderwerpen
Bronnen: Wikipedia; interglot; Vlietstra; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `subdue`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: crush
EN: humble
EN: keep down
EN: moderate
EN: oppress
EN: quash
EN: reduce
EN: repress
EN: restrain
EN: subjugate

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: subdued NL: gedempt NL: ingetogen NL: stemmig

Download de Android App
Download de IOS App