Vertaal
Naar andere talen: • sites > DEsites > ESsites > FR
Vertalingen sites EN>NL
sites waardevolle gebieden ; terreinen
Bronnen: Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `sites`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App