Vertaal
Naar andere talen: • sensible > DEsensible > ESsensible > FR
Vertalingen sensible EN>NL

1 wise; having or showing good judgement: “She's a sensible, reliable person”
verstandig

2 (of clothes etc) practical rather than attractive or fashionable: “She wears flat, sensible shoes.”
praktisch

'sensibly (Bijwoord)

in a sensible way: “He sensibly brought a spare pair of shoes.”
verstandig
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
sensible redelijk ; rationeel ; verstandelijk ; correct ; verstandig ; wijs ; doordacht ; raadzaam ; zinnig ; bedachtzaam ; pienter ; nadenkend ; wijselijk ; weldenkend ; intelligent ; schrander ; waarneembaar ; merkbaar ; voelbaar
Bronnen: interglot; MWB; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `sensible`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: astute
EN: careful
EN: cautious
EN: commonsense
EN: commonsensible
EN: commonsensical
EN: desirable
EN: down-to-earth
EN: equitable
EN: even-handedDownload de Android App
Download de IOS App