Vertaal
Naar andere talen: • salute > DEsalute > ESsalute > FR
Vertalingen salute EN>NL

1 (especially in the forces) to raise the (usually right) hand to the forehead to show respect: “They saluted their commanding officer.”
groeten

2 to honour by firing eg large guns: “They saluted the Queen by firing one hundred guns.”
saluutschoten lossen voor
an act of saluting: “The officer gave a salute”
saluut(schot)
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to salute groeten (ww.) ; salueren (ww.) ; welkomstgroet (ww.) ; begroeting (ww.) ; saluut (ww.) ; eregroet (ww.) ; saluutschoten lossen (ww.) ; militaire groet (ww.) ; salvo (ww.) ; een salvo toejuichingen (ww.)
the salutehet saluutschot ; de groet (m)
salute begroeten ; aanslaan
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `salute`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: credit
EN: recognition
EN: salutation
EN: welcome

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: the sight that saluted him NL: het schouwspel dat z. aan hem voordeed

Download de Android App
Download de IOS App