Vertaal
Naar andere talen: • salt > DEsalt > ESsalt > FR
Vertalingen salt EN>NL

1 (alsocommon salt) sodium chloride, a white substance frequently used for seasoning: “The soup needs more salt.”
zout

2 any other substance formed, like common salt, from a metal and an acid.
zout

3 a sailor, especially an experienced one: “an old salt.”
zeerob
containing, tasting of, preserved in salt: “salt water”
zout
to put salt on or in: “Have you salted the potatoes?”
zouten

'salted (Bijvoeglijk naamwoord)

(negativeunsalted) containing or preserved with salt: “salted butter”
gezouten

'saltness (Zelfstandig naamwoord)

zoutheid

'salty (Bijvoeglijk naamwoord)

containing or tasting of salt: “Tears are salty water.”
zout

'saltiness (Zelfstandig naamwoord)

zoutheid

bath salts

a usually perfumed mixture of certain salts added to bath water.
badzout

the salt of the earth

a very good or worthy person: “People like her are the salt of the earth.”
het zout der aarde

take (something) with a grain/pinch of salt

to receive (a statement, news etc) with a slight feeling of disbelief: “I took his story with a pinch of salt.”
met een korreltje zout nemen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to salt pekelen (ww.) ; inmaken (ww.) ; opzouten (ww.) ; inzouten (ww.) ; inpekelen (ww.) ; zouten (ww.)
the saltde zeebonk (m) ; het zout ; het keukenzout
salt gezouten ; gepekeld
SALT (Afkorting) SALT (Afkorting)
salt zouten ; sal ; zout ; NaCl
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `salt`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: brackish
EN: briny
EN: corned
EN: saliferous
EN: saline
EN: salt
EN: saltish
EN: salty
EN: tasteful

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: above (below) the salt NL: aan het hoofd van (onderaan) de tafel
EN: eat a person's salt NL: iemand 's gast zijn NL: bij iemand in dienst zijn
EN: in salt NL: gepekeld
EN: an old salt NL: zeerob
EN: salt beef NL: warm pekelvlees
EN: not to be worth one's salt NL: zijn kost niet waard zijn
EN: salt tears NL: bittere tranen
EN: salt cod NL: zoutevis
EN: salt junk NL: pekelvlees
EN: salt away, down NL: wegzetten (als appeltje voor de dorst)

Download de Android App
Download de IOS App