Vertaal
Naar andere talen: • reverse > DEreverse > ESreverse > FR
Vertalingen reverse EN>NL

1 to move backwards or in the opposite direction to normal: “He reversed (the car) into the garage”
achteruit doen gaan

2 to put into the opposite position, state, order etc: “This jacket can be reversed (= worn inside out).”
omdraaien

3 to change (a decision, policy etc) to the exact opposite: “The man was found guilty, but the judges in the appeal court reversed the decision.”
ongedaan maken

1 (also adjective) (the) opposite: “'Are you hungry?' 'Quite the reverse †“ I've eaten far too much!'”
tegendeel

2 a defeat; a piece of bad luck.
tegenslag

3 (a mechanism eg one of the gears of a car etc which makes something move in) a backwards direction or a direction opposite to normal: “He put the car into reverse”
achteruit

4 (also adjective) (of) the back of a coin, medal etc: “the reverse (side) of a coin.”
keerzijde

re'versal (Zelfstandig naamwoord)

: “a reversal of his previous decision.”
ommekeer

re'versed (Bijvoeglijk naamwoord)

in the opposite state, position, order etc: “Once he worked for me. Now our positions are reversed and I work for him.”
omgekeerd

re'versible (Bijvoeglijk naamwoord)

1 able to be reversed.
omkeerbaar

2 (of clothes) able to be worn with either side out: “Is that raincoat reversible?”
aan twee kanten draagbaar

reverse the charges

which is paid for by the person who receives it instead of by the caller.
de opgeroepene laten betalen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to reverse doorslaan (ww.) ; omdraaien (ww.) ; omklappen (ww.) ; ompolen (ww.) ; omslaan (ww.) ; terugdraaien (ww.) ; ongedaan maken (ww.)
the reversehet ongeluk ; de ramp ; de pech (m) ; de tegenslag (m) ; de moeilijkheden ; de ellende ; de terugslag (m) ; het malheur ; het onheil ; de tegenspoed (m) ; de rampspoed (m) ; terugslagen (znw.) ; het omzetten ; het verwisselen ; het converteren ; het omkeren ; het iets omdraaien ; de achterkant (m) ; de achterzijde ; het intrekken ; het terugnemen ; het terugkomen op ; het herroepen ; het zijn woorden terugnemen ; de keerzijde ; onaangename zijde (znw.) ; de ommezijde ; de rugzijde ; tegenovergestelde (znw.) ; omgekeerde (znw.) ; de keerzij
reverse achteren ; terug ; achteruit ; achterkant ; achterwaarts ; naar achter ; naar achteren ; rugwaarts ; onspoed ; vooruit ; keerkoppeling ; tegendeel ; negatief ; rugstuk ; averechts ; omgekeerd ; achteruit rijden ; tegengesteld ; achteruitversnelling ; omkeren ; achterzijde ; munt ; minimumprijs ; keerzijde ; stuwkrachtomkering
Bronnen: Tecdic.com; Vlietstra; KDE opensourcesoftware; interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `reverse`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: backward
EN: rearward
EN: wrong side

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: reverse fire NL: (militair) rugvuur
EN: reverse side NL: achterkant
EN: reverse turn NL: inzet voor luchtaanval
EN: reverse arms, a sentence NL: een vonnis vernietigen
EN: reverseing light NL: achteruitrijlamp

Download de Android App
Download de IOS App