Vertaal
Naar andere talen: • rankness > DErankness > ESrankness > FR
Vertalingen rankness EN>NL
(Bijvoeglijk naamwoord)

1 complete; absolute: “rank stupidity”
absoluut

2 unpleasantly stale and strong: “a rank smell of tobacco.”
stinkend

stank
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the ranknesshet genoegen ; de lust (m) ; het genot ; de drift ; de wellust (m)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `rankness`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: aroma
EN: foulness
EN: malodorousness
EN: odor
EN: odour
EN: olfactory property
EN: passion
EN: scent
EN: smell
EN: stinkiness



Download de Android App
Download de IOS App