Vertaal
Naar andere talen: • rabbit > DErabbit > ESrabbit > FR
Vertalingen rabbit EN>NL
a type of small long-eared burrowing animal, found living wild in fields or sometimes kept as a pet.
konijn
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to rabbit konijn (ww.) ; leuteren (ww.)
rabbit schietkoker ; schietspoel ; wild konijn ; konijn ; snijwagen ; eentrapsterugvoer
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `rabbit`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: coney
EN: cony
EN: leporid
EN: leporid mammal
EN: waffle

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: Welsh rabbit NL: warme toost met gesmolten kaas
EN: buck rabbit NL: toost met gesmolten kaas en gepocheerd ei

Download de Android App
Download de IOS App