Vertaal
Naar andere talen: • purchase > DEpurchase > ESpurchase > FR
Vertalingen purchase EN>NL
to buy: “I purchased a new house.”
kopen

1 anything that has been bought: “She carried her purchases home in a bag.”
aanwinst

2 the act of buying: “The purchase of a car should never be a hasty matter.”
het kopen

'purchaser (Zelfstandig naamwoord)

a buyer.
koper
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to purchase betrekken (ww.) ; verwerven (ww.) ; aanschaffen (ww.) ; afnemen (ww.) ; inkopen (ww.) ; kopen (ww.) ; verkrijgen (ww.)
the purchasede inlijving (v) ; de annexatie (v) ; de aanschaffing ; de verwerving (v) ; de boodschap (v) ; de aanwinst (v) ; aangekochte (znw.) ; de koop ; de aankoop ; de inkoop (m) ; het gekochte ; de aanschaf ; de afname ; de verkrijging (v)
purchase (mv.) aankopen (mv.)
purchase aankoop ; kopen ; boekenaanschaf ; koop ; aankleving ; adhesie ; overnemen ; overname ; daksteun
Bronnen: Vlietstra; interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `purchase`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: acquisition
EN: acquiring

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: he sold it at 20 years' purchase NL: hij verkocht het tegen 20 keer de jaarlijkse huur(opbrengst)
EN: life is not worth an hour's purchase NL: men is nooit zeker van zijn leven
EN: I've made some purchases NL: ik heb wat inkopen gedaan

Download de Android App
Download de IOS App