Vertaal
Naar andere talen: • piece-rates > DEpiece-rates > ESpiece-rates > FR
Vertalingen piece-rates EN>NL
piece-rates stukloon
Bron: Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `piece-rates`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App