Vertaal
Naar andere talen: • petty > DEpetty > ESpetty > FR
Vertalingen petty EN>NL

1 of very little importance; trivial: “petty details.”
onbetekenend

2 deliberately nasty for a foolish or trivial reason: “petty behaviour.”
pietluttig

'pettily (Bijwoord)

pietluttig

'pettiness (Zelfstandig naamwoord)

onbeduidenheid, pietluttigheid

petty cash

money used for small, everyday expenses in an office etc.
kleine kas
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
petty benepen ; kleingeestig ; kneuterig ; bekrompen ; burgerlijk ; burgermannetjesachtig ; kleinburgerlijk ; kleinzielig ; bourgeois ; onbeduidend ; belangeloos
Bronnen: Wakefield genealogy pages; interglot; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `petty`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: inferior
EN: junior
EN: junior-grade
EN: lower
EN: lower-ranking
EN: lowly
EN: secondary
EN: subaltern
EN: subordinate
EN: provincial

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: petty cash NL: kleine uitgaven
EN: petty officer NL: onderofficier (v.d. marine)

Download de Android App
Download de IOS App