Vertaal
Naar andere talen: • parcel > DEparcel > ESparcel > FR
Vertalingen parcel EN>NL
thing(s) wrapped and tied, usually to be sent by post: “I got a parcel in the post today.”
pakje
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the parcelde kaveling (v) ; het gebied ; het terrein ; het perceel ; de kavel (m) ; het bouwterrein ; de hoeveelheid (v) ; de partij (v) ; het pakket ; het pakje ; het postpakket ; de verkaveling (v)
parcel vloeistofdeeltje ; kavel ; vloeistofelementje ; pakket ; pak ; de gehele partij ; deeltje ; monster
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `parcel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: container
EN: package
EN: quantity

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: parcels NL: ook: bestelgoederen

Download de Android App
Download de IOS App