Vertaal
Naar andere talen: • overhead > DEoverhead > ESoverhead > FR
Vertalingen overhead EN>NL
above; over one's head: “The plane flew overhead”
boven, lucht-
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
overhead hierboven ; bovengronds ; lucht- ; met lucht gevuld ; boven ; daarboven ; omhoog ; overlast ; besturingsoverhead ; boven het hoofd ; overhead ; indirecte kosten
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Computers; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `overhead`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: elevated
EN: overhead

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: overhead charges, costs, expenses NL: vaste bedrijfskosten
EN: overhead price NL: prijs met inbegrip van alle kosten
EN: overhead sector NL: niet produktief personeel

Download de Android App
Download de IOS App