Vertaal
Naar andere talen: • optimisation > DEoptimisation > ESoptimisation > FR
Vertalingen optimisation EN>NL
optimisation optimalisatie ; optimalisering
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `optimisation`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: improvement
EN: optimization

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: optimisation
US-spelling: optimization


Download de Android App
Download de IOS App