Vertaal
Naar andere talen: • millennium > DEmillennium > ESmillennium > FR
Vertalingen millennium EN>NL
a period of a thousand years: “Almost two millennia have passed since the birth of Christ.”
duizend jaar
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the millenniumhet millennium
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `millennium`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: period
EN: period of time
EN: time period

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: millennium
US-spelling: millenium


Download de Android App
Download de IOS App