Vertaal
Naar andere talen: • insure > DEinsure > ESinsure > FR
Vertalingen insure EN>NL
to arrange for the payment of a sum of money in the event of the loss of (something) or accident or injury to (someone): “Is your car insured?”
verzekeren

in'surance (Zelfstandig naamwoord)

the promise of a sum of money in event of loss eg by fire or other disaster, given in compensation by a company etc in return for regular payments: “Have you paid the insurance on your jewellery?”
verzekering

insurance policy

(a document setting out) an agreement with an insurance company.
verzekeringspolis
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to insure verzekeren (ww.)
insure assureren ; veilig stellen
Bron: Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `insure`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: ascertain
EN: assure
EN: check
EN: control
EN: ensure
EN: see
EN: see to it
EN: verify

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: insure
US-spelling: ensure
Uitdrukkingen en gezegdes
EN: the insured NL: de verzekerde(n)

Download de Android App
Download de IOS App