Vertaal
Naar andere talen: • hunting > DEhunting > EShunting > FR
Vertalingen hunting EN>NL
the huntingde jacht ; het jagen
hunting pendelen van een ventiel ; sinusloop ; vetergang ; zoeken naar evenwicht ; slingering ; zwenkbeweging ; het jagen ; beeldverschuiving ; jacht ; jacht maken op ; pendelen ; slingeren ; wijzerschommeling ; zoeken van een vrije uitgang ; opslingering ; oscilleren
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `hunting`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: blood sport
EN: field sport
EN: hunt
EN: outdoor sport

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: hunting-crop NL: jachtzweep
EN: hunting-ground NL: (jacht)terrein
EN: the happy hunting-grounds NL: de eeuwige jachtvelden
EN: hunting-kit NL: jacht.kostuum
EN: hunting-box, hunting-lodge, hunting-seat NL: jachthuis

Download de Android App
Download de IOS App