Vertaal
Naar andere talen: • glad > DEglad > ESglad > FR
Vertalingen glad EN>NL
pleased or happy: “I'm very glad that you are here”
blij

'gladden (Werkwoord)

to make glad: “The news gladdened her.”
verheugen

'gladly (Bijwoord)

: “I'd gladly help but I have too many other things to do.”
graag

'gladness (Zelfstandig naamwoord)

blijheid

glad rags

a person's best clothes, worn for special occasions: “I'll get my glad rags on for the party.”
zondagse plunje
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
glad blij ; vrolijk ; opgewekt ; opgetogen ; blijmoedig ; blijgestemd ; verheugd ; verblijd ; heuglijk
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `glad`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: cheerful
EN: glad
EN: gladsome
EN: happy
EN: pleased
EN: satisfied

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: I should be glad to come NL: ik zou graag komen
EN: we shall be glad to NL: met genoegen zullen wij
EN: give the glad eye NL: toelonken
EN: glad rags NL: beste kleren

Download de Android App
Download de IOS App