Vertaal
Naar andere talen: • fit > DEfit > ESfit > FR
Vertalingen fit EN>NL
to fit aanpassen (ww.) ; aankunnen (ww.) ; overeenkomen (ww.) ; overeenkomen met (ww.) ; stroken (ww.) ; overeenstemmen met (ww.) ; stroken met (ww.) ; kloppen met (ww.) ; proberen (ww.) ; aanproberen (ww.) ; plaatsen (ww.) ; aanbrengen (ww.) ; aanleggen (ww.) ; installeren (ww.) ; monteren en aansluiten (ww.) ; bijpassen (ww.) ; aanpassen aan (ww.) ; aansluiten (ww.) ; omleggen (ww.) ; sluiten (ww.) ; zitten (ww.) ; monteren (ww.) ; passen (ww.)
the fitde stuip ; de bui ; de, het toeval ; de pasvorm (m) ; de woedeaanval (m) ; de driftbui ; de kramp ; de samentrekking (v) ; de stuiptrekking (v) ; de aanval ; de opwelling ; de vlaag
fit geschikt ; juist ; passend ; adequaat ; gepast ; competent ; bekwaam ; capabel ; valide ; in staat te werken ; arbeidsgeschikt ; gezond ; fit ; getraind ; blakend ; convulsie
FIT (Afkorting) aantal fouten per tijdseenheid
fit goed staan ; goed zitten ; passing ; adapteren ; afstemmen ; bewerken ; beroerte ; aanmaning ; in overeenstemming zijn ; in overeenstemming brengen ; rijmen ; deugen ; geschikt zijn ; pas maken ; plaatsen in de zin van monteren ; monteren in de zin van in elkaar zetten ; passen in de zin van ineen passen ; aanval ; crisis ; mate van aanpassing ; instelling
Bronnen: interglot; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `fit`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: agile
EN: authorized
EN: capable
EN: certified
EN: competent
EN: eligible
EN: energetic
EN: experienced
EN: hale and hearty
EN: healthy

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: she gave me a fit NL: ze joeg me een beroerte op het lijf
EN: throw a fit NL: (spreektaal) boos, verontrust worden
EN: he went into fits NL: hij kreeg het op z'n zenuwen
EN: by fits and starts NL: bij vlagen
EN: think fit NL: 't raadzaam oordelen
EN: I ran till I was fit to drop NL: ik liep tot ik er bijna bij neerviel
EN: as fit as a fiddle NL: kiplekker
EN: fitted basin NL: vaste wastafel
EN: it fits me to a T NL: 't past me precies
EN: fit in NL: inlassen
EN: fit in with NL: kloppen met
EN: fit on NL: (aan)passen
EN: fit out NL: uitrusten
EN: things don't fit together NL: de zaken kloppen niet met elkaar
EN: fit up NL: uitrusten NL: montéren
EN: it's a tight fit NL:

Download de Android App
Download de IOS App