Vertaal
Naar andere talen: • explore > DEexplore > ESexplore > FR
Vertalingen explore EN>NL

1 to search or travel through (a place) for the purpose of discovery: “The oceans have not yet been fully explored”
exploreren

2 to examine carefully: “I'll explore the possibilities of getting a job here.”
verkennen

exploration (Zelfstandig naamwoord)

: “a journey of exploration.”
verkenning

ex'ploratory (Bijvoeglijk naamwoord)

for the purpose of exploration or investigation: “an exploratory expedition.”
verkennend

ex'plorer (Zelfstandig naamwoord)

a person who explores unknown regions: “explorers in space.”
ontdekkingsreiziger
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to explore onderzoeken (ww.) ; verkennen (ww.) ; aftasten (ww.) ; vestigen (ww.) ; settelen (ww.) ; koloniseren (ww.) ; bevoelen (ww.) ; afvoelen (ww.) ; exploreren (ww.) ; uitzoeken (ww.) ; bestuderen (ww.) ; navorsen (ww.) ; napluizen (ww.) ; uitpluizen (ww.)
explore nagaan ; uitdiepen ; uitvissen ; vorsen ; aftasten
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; MWB; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `explore`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: found
EN: inspect
EN: investigate
EN: look into
EN: reconnoitre
EN: research
EN: scrutinize
EN: search
EN: surveyDownload de Android App
Download de IOS App