Vertaal
Naar andere talen: • executive > DEexecutive > ESexecutive > FR
Vertalingen executive EN>NL
the executivede directeur ; de executieve ; het kader ; de staf (m) ; het hoofdbestuur
executive leidinggevend ; leidinggevend personeel ; leidend ; uitvoerend ; doend ; bestuurder ; uitvoerende macht ; leidinggevend ; kader ; leidinggevend personeelslid ; supervisie ; leidinggevende persoon
Bronnen: interglot; MWB; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `executive`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: enforcement
EN: general management

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: executive order NL: decreet van de President van de V.S
EN: executive plane NL: directie-vliegtuig

Download de Android App
Download de IOS App