Vertaal
Naar andere talen: • equity > DEequity > ESequity > FR
Vertalingen equity EN>NL
fairness; justice.
billijkheid
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the equityde billijkheid (v)
equity kansengelijkheid ; aandeel ; equity ; billijkheidsbeginsel ; billijkheid ; aandelenkapitaal ; eigen vermogen
Bronnen: Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `equity`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: assets

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: equities NL: gewone aandelen

Download de Android App
Download de IOS App