Vertaal
Naar andere talen: • effort > DEeffort > ESeffort > FR
Vertalingen effort EN>NL

1 hard work; energy: “Learning a foreign language requires effort”
inspanning

2 a trying hard; a struggle: “The government's efforts to improve the economy were unsuccessful”
inspanning

3 the result of an attempt: “Your drawing was a good effort.”
poging

'effortless (Bijvoeglijk naamwoord)

done without (apparent) effort: “The dancer's movements looked effortless.”
moeiteloos

'effortlessly (Bijwoord)

moeiteloos
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the efforthet doel ; de inzet (m) ; het streven ; het doeleinde ; de inspanning (m) ; de poging (v) ; de krachtsinspanning (v) ; fysieke inspanning (znw.) ; zware inspanning (znw.) ; de moeite
effort inspanning ; effort
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `effort`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: action
EN: activity
EN: application
EN: attempt
EN: challenge
EN: crack
EN: endeavor
EN: endeavour
EN: energy
EN: force

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: effortless NL: ongedwongen

Download de Android App
Download de IOS App