Vertaal
Naar andere talen: • duct > DEduct > ESduct > FR
Vertalingen duct EN>NL
a tube or pipe for fluids etc: “a ventilation duct.”
leiding
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the ductde buis (v) ; de leiding (v)
duct poederleiding ; leiding in de zin van kanaal ; ventilatieleiding ; doorvoerleiding ; inktbak ; buis ; luchtkoker ; doorlaat ; duct ; leiding ; voorspankanaal ; ommanteling ; ductus ; turbinemantel ; doorvoering ; kanaal ; koker ; nauwe tunnel ; pijp ; tunnel
Bronnen: Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; Autowoordenboek; TU-Delft-Hydraulic-Engineering-Glossary; Bouwwoordenboek; Medisch woordenboek; MWB; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `duct`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: canal
EN: channel
EN: epithelial duct
EN: passage
EN: passageway

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: ductless gland NL: endocriene klier

Download de Android App
Download de IOS App