Vertaal
Naar andere talen: • distance > DEdistance > ESdistance > FR
Vertalingen distance EN>NL

1 the space between things, places etc: “Some of the children have to walk long distances to school”
afstand

2 a far-off place or point: “We could see the town in the distance”
verte

'distant (Bijvoeglijk naamwoord)

1 far away or far apart, in place or time: “the distant past”
ver, verafgelegen

2 not close: “a distant relation.”
ver

3 not friendly: “Her manner was rather distant.”
afstandelijk
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the distancede verte (v) ; de afstand (m) ; het eind ; de distantie (v) ; het eindpunt ; de baan (m)
distance weg ; afstand ; lengte ; traject
Bronnen: Wakefield genealogy pages; interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Fietswoordenboek; SWOV onderzoek veiliger verkeer

Voorbeeldzinnen met `distance`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: aloofness
EN: coldness
EN: coolness
EN: detach
EN: detachment
EN: diffidence
EN: disconnect
EN: divorce
EN: duration
EN: extent

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: go the distance NL: de hele wedstrijd uitspelen, uitvechten etc.
EN: keep one's distance NL: afstand bewaren
EN: at this distance of time NL: zo lang daarna

Download de Android App
Download de IOS App