Vertaal
Naar andere talen: • desquamation > DEdesquamation > ESdesquamation > FR
Vertalingen desquamation EN>NL
We hebben geen vertalingen voor desquamation in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `desquamation`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App